CZ | DE | EN

Náramek z hradiště v Drahovicích

V roce 1988 byl při výzkumu hradiště z pozdní doby bronzové v Drahovicích v Karlových Varech učiněn nález předmětu nález předmětu z organické hmoty. Při průkopu valem byl pod vrstvou jemného jílu nalezen drobný náramek z organické hmoty. Podle velikosti náramku lze usuzovat, že patřil dítěti, nebo drobné ženě. Podle okolností lze konstatovat, že nejspíše sklouzl majiteli z ruky při nošení, nebo vysypávání košů s hlínou, když se stavělo opevnění. K jeho zachování přispěl pak paradoxně destruující požár, který mohl svým žárem vytvořit vhodné prostředí pro uchování organické hmoty.

V roce 2013 při zpracování výzkumu byl náramek prozkoumán Mgr. Petrem Kočárem. Artefakt lze popsat jako svitek cca 1,5 cm širokého pruhu tenkého pergamenového materiálu se stopami jemného šití po jednom okraji. Materiál je navinut v minimálně 7 vrstvách, přičemž minimálně 3 tyto vrstvy nesou stopy šití. Vpichy tohoto prošití nesou otisk po niti na straně, kde nit vycházela z otvoru po jehle (viz obr. 02). Do pruhu tohoto materiálu je navíc vytlačen ozdobný vzor v podobě minimálně pěti rovnoběžných rýh širokých méně než 0,5mm, vzdálených od sebe 2,5 až 3 mm. Materiál se vizuálně jeví spíše jako velmi jemná vyčiněná useň, nelze vyloučit ani rostlinný materiál – např. lýko. Otisk niti a tvar vpichů v materiálu ovšem svědčí spíše pro měkčí materiál - useň. Přesnější identifikaci materiálu brání prosycení lesklou transparentní pryskyřičnou hmotou. Artefakt je navíc na povrchu potřísněn tmavou pryskyřičnou hmotou původně považovanou za zbytek neodborně provedené ho konzervátorského zásahu. Nicméně tento materiál v sobě místy obsahuje otisky blíže neidentifikovatelných rostlinných makrozbytků (zlomky stonků či stébel trav) včetně semen rostlin – můžeme tedy předpokládat, že jde o pryskyřici, která byla přítomna ve zkoumané situaci in situ. Její přítomnost snad zapříčinila příznivé lokální archeologizační podmínky, které zabránily dekompozici artefaktu

Bylo potvrzeno, že s největší pravděpodobností se jedná o pravěký artefakt z organického materiálu. Nálezy těchto artefaktů jsou vzhledem k nepříznivým archeologizačním podmínkám panujícím na běžných archeologických lokalitách velmi vzácné. Artefakt lze interpretovat jako proužek jemné vydělané kůže - usně (méně pravděpodobně lýka) se stopami jemného prošití na okraji a vymačkávaného vzoru v podobě pěti vodorovných rýh. Proužek je svinutý do svitku o minimálně 7 vrstvách, původní délka proužku lze odhadnout na minimálně 13 cm. Provedená analýza potvrdila užitečnost využívání optické mikroskopie při detailním morfologickém průzkumu a popisu archeologických artefaktů. Artefakt se pravděpodobně dochoval díky „konzervaci“ pryskyřicí, která se uvolnila při požáru dřevohlinitého valu hradiště.

Bc. Jan Tajer

01 náramek.JPG

02 detail stop šití .jpg

03 situace hradiště v Drahovicích.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin