CZ | DE | EN

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

Kurátor sbírek:

 • botanika
 • zoologie
 • geologie

Odborná činnost:

 • fauna severozápadních Čech
 • přírodní a krajinné fenomény Karlovarska
 • biologie, ekologie a ochrana sysla obecného (Spermophilus citellus) v Evropě
 • evoluční ekologie a eko-morfologie zemních veverek tribu Marmotinii

Redakční rady a odborné organizace

 • Sborník muzea Karlovarského kraje (člen redakční rady)
 • Česká zoologická společnost (člen)
 • Česká společnost pro ochranu netopýrů (člen)

Vybrané výstavy a další projekty

výstavy

 • 2014 – spoluautorská výstava s J. Rolkovou a S. Wiesrem, 40 let CHKO Slavkovský les
 • 2013 – spoluautorská výstava s L. Svobodou, Rudné hornictví na Nejdecku

Projekty

 • Projekt EHP: Realizace vybraných opatření Záchranného programu sysla obecného na jižní Moravě (2015 až 2017).
 • Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – projekt: Učíme se v muzeu, Reg. č. projektu: CZ 1.07/1.1.18/03.0006; realizace: 10/2013 až 12/2014
 • Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice (zpracování 2005–2007, realizace od r. 2008) a celostátní monitoring (od r. 2004)
 • Biologická olympiáda, podíl na přípravě úloh a organizaci celostátní soutěže od roku 2004
 • Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody“ (aktivní účast od roku 2013)

Vybraná bibliografie

Publikace

Matějů J. & Holub M. 2019: Ryby a mihule Karlovarského Kraje. Karlovarský kraj, 136 pp.

Matějů J., Hradecký P., Melichar V. (eds.) 2016: Doupovské hory. Česká geologická služba a Muzeum Karlovy Vary, Praha. 545 pp.

Matějů J., Zavadil V., Tájek P., Musilova R., Melichar V. 2014: Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. Karlovarsky kraj. 134 pp.

Kolář F., Matějů J., Lučanová M., Chlumská Z., Černá K., Prach J., Baláž V., Falteisek L. 2012: Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu. Dokořán, Praha. 216 pp.

Matějů J., Hulová Š., Nová P., Cepáková E., Marhoul P., Uhlíková J. 2010: Záchranný program sysla obecného (Spermophilus citellus) v České republice. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, ve spolupráci s AOPK ČR, Praha, 80 pp.

Odborné články

Zavadil V. & Matějů J. 2018:  K aktuálnímu výskytu čolka hranatého (Lissotriton helveticus) na Kraslicku. Sborník muzea Karlovarského kraje, 26: 153-160. PDF

Matějů J. & Holub M. 2017: Ryby a mihule povodí Svatavy a Libockého potoka. Příroda Kraslicka, 4: 91-119.

Matějů J. & Matějů K. 2017: Přehled poznatků o prostorové aktivitě a možnostech překonávání dopravních komunikací losa (Alces alces) a jelena lesního (Cervus elaphus) (Artiodactyla: Cervidae). Lynx n. s., 48: 125-154. PDF

Matějů J., Kratochvíl L., Pavelková Z., Pavelková-Říčánková V., Vohralík V., & Němec P. 2016: Absolute, not relative brain size correlates with sociality in ground squirrels.  Proceedings of the Royal Society, Biological sciences 283: 20152725. doi: 10.1098/rspb.2015.2725 PDF

Zavadil V., Tejrovský V. & Matějů J. 2016: Souhrn dosavadních poznatků o rozšíření užovky stromové (Zamenis longissimus) v Ústeckém kraji. Sborník muzea Karlovarského kraje, 24: 129–143. A02

Kryštufek B., Mahmoudi A., Tesakov A. S., Matějů J. & Hutterer R. 2015: A review of bristly ground squirrels Xerini and a generic revision in the African genus Xerus. Mammalia. doi: 10.1515/mammalia-2015-0073. PDF

Schneiderová I., Schnitzerová P., Uhlíková J., Brandl P., Zouhar J. and Matějů J. 2015: Differences in alarm calls of juvenile and adult European ground squirrels (Spermophilus citellus): Findings on permanently marked animals from a semi-natural enclosure. Zoo Biology 34(6): 503-512. doi: 10.1002/zoo.21233. PDF

Dvořák, S., Barták, V., Macháček, Z., & Matějů, J. 2014: Home range size and spatio-temporal dynamics of male sika deer (Cervus nippon; Cervidae, Artiodactyla) in an introduced population. Folia Zoologica 63(2): 103–115. PDF

Matějů J., Kratochvíl L. 2013: Sexual size dimorphism in ground squirrels (Rodentia: Sciuridae: Marmotini) does not correlate with body size and sociality. Frontiers in zoology, 10(1), 27. PDF

Matějů J., Zavadil V. 2012: Současné rozšíření listonoha letního (Triops cancriformis) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi) v Doupovských horách (Crustacea: Branchiopoda).  Sborník muzea Karlovarského kraje 20: 231–240. PDF

Matějů J., Říčanová Š, Poláková S., Ambros M., Kala B., Matějů K., Kratochvíl L. 2012: Method of releasing and number of animals are determinants for the success of European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) reintroductions. European Journal of Wildlife Research, pp. 1–10, doi:10.1007/s10344-011-0597-8. PDF

Matějů J., Dvořák S., Tejrovský V., Bušek O., Ježek M. & Matějů Z. 2012: Current distribution of Procyon lotor in north-western Bohemia, Czech Republic (Carnivora: Procyonidae). Lynx, n. s. 43(1–2): 133–140. PDF

Janderková J., Matějů J., Schnitzerová P., Petruš J., Sedláček J., Uhlíková J. 2011: Soil characteristics at Spermophilus citellus localities in the Czech Republic (Rodentia: Sciuridae). Lynx, n. s., 42: 99–111. PDF

Matějů J., Šašek J., Vojta J., Poláková S. 2011: Vegetation of Spermophilus citellus localities in the Czech Republic (Rodentia: Sciuridae). Lynx, n. s., 42: 133–143. PDF

Tájek P., Bufka L., Tájková P., Matějů J., Horáček D., 2011: Fauna netopýrů západních Krušných hor: nálezy z let 2004 – 2011. Vespertilio, 15: 101–120. PDF

Matějů J., Říčanová Š., Ambros M., Kala B., Hapl E., Matějů K. 2010: Reintroductions of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Central Europe (Rodentia: Sciuridae) Lynx, n. s., 41: 175–191. PDF

Matějů K., Matějů J., Bušek O., Řepa P., Jäger D. 2009: Přehled výskytu sov (Strigiformes) v Karlovarském kraji. Sborník muzea Karlovarského kraje, 17: 203–227. PDF

Krása P., Matějů J., 2009: K výskytu břehule říční (Riparia riparia) v Karlovarském kraji. Sborník muzea Karlovarského kraje, 17: 229–236. A16

Matějů J. 2008: Ecology and space use in a relict population of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) at the north-western edge of its distribution range. Lynx, n. s., 39(2): 263–276. PDF

Matějů J., Nová P., Uhlíková J., Hulová Š., Cepáková E. 2008: Distribution of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in the Czech Republic in 2002 – 2008. Lynx, n. s., 39(2): 263–276. PDF

 

Popularizační články

Matějů J. 2018: Nad knihou a trochu o regionálním badatelství. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2018 (2): 24-25. PDF

Matějů J. & Tájek P. 2018: O plchovi velkém nejen v Karlovarském kraji. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2018 (2): 2-8. PDF

Matějů J. 2017: Nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2017 (1): 24-25. PDF

Matějů J. 2017: Asijský tygřík v českých rybníčcích, aneb o střevličce východní. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2017 (1): 46-48. PDF

Rapprich V. & Matějů J. 2017: Lávový proud nad Sedlečkem – nově odhalený svědek vzniku Šemnické skály. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2017 (2): 35-37. PDF

Tájek P. & Matějů J. 2017: Hloubek – "Starý" potok a nová rezervace ve Slavkovském lese. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2017 (2): 43–45. PDF

Matějů J. 2016: Divočina za humny – tankové cesty. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2016(2): 44–47. PDF

Matějů J. 2016: Záhada jedné z nejstarších rezervací v Karlovarském kraji, aneb kam zmizel hradní vrch. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2016(1): 13–15. B02

Falteisek L. & Matějů J. 2015: Divočina za humny – divočina v podzemí. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2015(2): 2–8. PDF

Matějů J. 2015: Do přírody? Ano, ale za jakou cenu. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2015(1): 28. PDF

Matějů J. & Holub M. 2015: Koljuška tříostná obsazuje Ohři. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2015(2): 29–31. PDF

Matějů J. 2013: Medvídek mýval v Karlovarském kraji. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2013(2): 12–14. PDF

Matějů J. 2013: Nejzápadnější lokalita sysla obecného v ohrožení. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2013(2): 36–37. PDF

Matějů J. 2012: Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2012(2): 2–7. PDF

Matějů J. 2011: Mihule potoční v Karlovarském kraji. Co o ní víme nového? Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2011(1): 24–25. PDF

Matějů J. 2010: Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon) – zajímavý hmyzožravec Karlovarského kraje. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2010(1): 20–21. PDF

Matějů J. 2010: Doupovské hory. Ochrana přírody, 4: 2–6.

Nová P., Matějů J., Uhlíková J. 2008: Sysel obecný (Spermophilus citellus) – vzácný obyvatel Českého krasu. Fragmenta Ioannea Collecta, 9: 17–28.

Matějů J., Nová P., Uhlíková J. 2007: Záchranný program sysla obecného v ČR. Ochrana přírody, 6: 16–20.

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin