CZ | DE | EN

Odborná pracoviště se zaměřením

Telefonní centrála +420 734 266 642, +420 353 224 433 a +420 353 223 125

Publicita muzea
pr@kvmuz.cz
publicita muzea, vztahy s veřejností, PR
Mgr. Dominika Kožešníková
kozesnikova@kvmuz.cz
památková péče, národopis, textil, kurátor sbírky
Marcela Dostálová
sekretariat@kvmuz.cz
asistentka ředitelky, dokumentace sbírek
Ing. Lenka Kubánková
(T)+420 736 754 834
kubankova@kvmuz.cz
ekonomka, finanční manager projektů
Ing. Romana Borusíková
borusikova@kvmuz.cz
muzejní pedagogika, kulturně-výchovná činnost, správce sbírek
David Čech
cech@kvmuz.cz
badatelská knihovna, regionální literatura, staré tisky, správa digitalizované literatury, rešerše na vybrané téma, kurátor sbírek

Mgr. Jiří Klsák - profesní vizitka
klsak@kvmuz.cz
archeologie, pravěké a středověké dějiny Karlovarska, výzkum, dokumentace

Jana Marková
(T)+420 736 754 837
markova@kvmuz.cz
správa budov

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.- profesní vizitka
(T)+420 730 553 884
mateju@kvmuz.cz
zoologie a entomologie, ekologie, ochrana přírody, kurátor sbírek

Mgr. Jan Nedvěd - profesní vizitka
(T)+420 730 553 885
nedved@kvmuz.cz
novodobé dějiny Karlovarska (20. století) se zaměřením na období komunistické totality, regionální zajatecké a koncentrační tábory, tábory nucených prací, správce sbírek
Bc. Marcel Paška - profesní vizitka
(T)+420 702 246 153
paska@kvmuz.cz
dějiny středověku, kurátor sbírek kovů, fondy Hudebniny, Porcelán a keramika, sklo

Bc. Pavla Perglová
(T)+420 734 266 642
perglova@kvmuz.cz
odborný pracovník – koordinátor výstav a sbírkových fondů
Mgr. Lukáš Svoboda - vedoucí odborného oddělení - profesní vizitka
(T)+420 739 204 981
svoboda@kvmuz.cz
dokumentace židovského osídlení regionu, militária, novodobé dějiny Karlových Varů, kurátor sbírek

Bc. Jan Tajer - profesní vizitka
(T)+420 736 754 835
tajer@kvmuz.cz
archeologie, pravěké a středověké dějiny Karlovarska, výzkum, dokumentace a ochrana památek regionu, kurátor sbírky


Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin