Odborná pracoviště se zaměřením

Telefonní centrála 734 266 642, 353 224 433-4 a 353 223 125

Ing. Romana Borusíková
borusikova@kvmuz.cz
muzejní pedagogika, kulturně-výchovná činnost, správce sbírek
PhDr. Stanislav Burachovič
(T) 736 754 832
burachovic@kvmuz.cz
dějiny Karlových Varů a Karlovarska, dokumentace regionálního a celostátního lázeňství, karlovarské písemnictví, dějiny umění na Karlovarsku,kurátor sbírek
Mgr. Jiří Klsák
klsak@kvmuz.cz
archeologie, pravěké a středověké dějiny Karlovarska, výzkum, dokumentace a ochrana památek regionu, kurátor sbírek
Publicita muzea
pr@kvmuz.cz
publicita muzea, vztahy s veřejností, PR
RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
(T) 730 553 884
mateju@kvmuz.cz
zoologie a entomologie, ekologie, ochrana přírody, kurátor sbírek
Mgr. Jan Nedvěd
(T) 730 553 885
nedved@kvmuz.cz
novodobé dějiny Karlovarska (20. století) se zaměřením na období komunistické totality, regionální zajatecké a koncentrační tábory, tábory nucených prací, správce sbírek
Mgr. Lukáš Svoboda
(T) 739 204 981
svoboda@kvmuz.cz
dokumentace židovského osídlení regionu, militária, novodobé dějiny Karlových Varů, kurátor sbírek
Bc. Pavla Perglová
(T) 734 266 642
sekretariat@kvmuz.cz
registr sbírek, fotoarchiv, fotodokumentace sbírek, asistentka ředitele
Ing., Mgr. Miroslava Bezchlebová
(T) 736 754 834
bezchlebova@kvmuz.cz
ekonomka, finanční manager projektů
Bc. Jan Tajer
(T) 736 754 835
tajer@kvmuz.cz
archeologie, pravěké a středověké dějiny Karlovarska, výzkum, dokumentace a ochrana památek regionu, správce sbírek
Yvetta Viktoříková
viktorikova@kvmuz.cz
badatelská knihovna, regionální literatura, staré tisky, správa digitalizované literatury, rešerše na vybrané téma, kurátor sbírek
Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.
kmateju@kvmuz.cz
dokumentace a koordinace sbírkových fondů
Ing. Lenka Zubačová - ředitelka muzea
(T) 736 754 833
(T) 353 540 728
zubacova@kvmuz.cz
textil kv.provenience, kroje svzáp.Krušnohoří, národopis Karlovarska, kurátor sbírek

Jana Marková
(T) 736 754 837
markova@kvmuz.cz
správa budov

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství