CZ | DE | EN

Mgr. Lukáš Svoboda

 

Kurátor sbírek:

  • militaria
  • mapy a plány

 

Odborná činnost:

  • dokumentace židovského osídlení regionu
  • novodobé dějiny

 

Sbírkotvorné komise:

  • člen sbírkotvorné komise Muzeum Karlovy Vary
  • člen sbírkotvorné komise Muzeum Sokolov

 

Výstavy:

2014 – První světová válka, spoluautorská výstava s J. Nedvědem

2013 – Rudné hornictví na Nejdecku, spoluautorská výstava s J. Matějů

2012 – Umění lovu, spoluautorská výstava s J. Tajerem,

2010 – Druhá světová válka, spoluautorská výstava s J. Nedvědem,

2009 – Karlovarské katastrofy, spoluautorská výstava s J. Klsákem a J. Nedvědem,

2008 – Green Story, spoluautorská výstava s V. Podrackým,

2007 – Budovatelský plakát, autorská výstava

Publikace:

Novák J. C., Sedlák P., Svoboda L. 2013: [československá] golfová hřiště, Golf Club Praha, 167 pp.

Svoboda L., Tajer J. 2012: Umění lovu – od obživy ke kratochvíli, Muzeum Karlovy Vary, 82 pp.

Klsák J., Prekop F., Svoboda L., Šebesta P., Tajer J. 2011: 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji, Muzeum Karlovy Vary, 96 pp.

Podracký V., Svoboda L. 2008: Green Story – jedenáct příběhů z historie českého golfu. Sdružení dětí a mládeže, Horní Slavkov, 190 pp.

 

Odborné články:

Svoboda L. 2015: Obnova zaniklého hřbitova v Bečově nad Teplou, Arnika, 1: 34 – 36. 1

Svoboda L. 2014: Karlovarské střelnice od 17. do 20. století, XXIII. Historický seminář Karla Nejdla, p. 59–63. 2

Svoboda L. 2013: Gejzírpark u Teplé, ForGolf, 6: 60–64. 3

Svoboda L. 2013: Golf ve Františkových Lázních, ForGolf, 3: 54 – 57. 4

Svoboda L. 2012: Způsoby dokumentace židovských hřbitovů v Karlovarském kraji. Deset let školy muzejní propedeutiky, Sborník absolventských prací žáků 2008 – 2012, Praha 2012, 77 – 94.

Svoboda L. 2012: Židovský hřbitov v Lomničce, Sborník muzea Karlovarského kraje, 20: 289–304.

Svoboda L. 2010: Židovský hřbitov v Úbočí, Sborník muzea Karlovarského kraje, 18: 283–302. 5

Svoboda L. 2010: Z historie dobrovolných hasičů v Karlových Varech, XIX. Seminář K. Nejdla, p. 35–39. 6

Svoboda L. 2009: Staré židovské hřbitovy na území CHKO Slavkovský les, Židé v Čechách, 2: 147–158.

Svoboda L. 2009: Starý židovský hřbitov v Malé Šitboři, Sborník muzea Karlovarského kraje, 17: 311–326. 7

Svoboda L. 2008: Židovský hřbitov v Poutnově, Sborník muzea Karlovarského kraje, 16: 141–158. 8

Svoboda L. 2007: Židovský hřbitov v Krásné Lípě, Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje, 15: 148–167.

 

Dokumentace:

Svoboda L. 2011: Dokumentace židovského hřbitova v Poutnově, Muzeum Karlovy Vary, s. 98. 9

Svoboda L. 2010: Dokumentace židovského hřbitova v Malé Šitboři, Muzeum Karlovy Vary, s. 158. 10

Svoboda L. 2010: Dokumentace židovského hřbitova v Úbočí, Muzeum Karlovy Vary, s. 138. 11

 

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin