CZ | DE | EN

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.

Kurátor sbírek:

 • umění – grafika
 • umění – malba
 • umění – národopis
 • plakáty
 • archiválie

Odborná činnost:

 • fauna severozápadních Čech
 • přírodní a krajinné fenomény Karlovarska
 • metody prezentace přírodního a kulturního dědictví

Redakční rady a odborné organizace

-

Vybrané výstavy a další projekty

Výstavy

 • 2018 – Zimní radovánky aneb zima v Krušnohoří na přelomu 19. a 20. století – autorská výstava
 • 2015 – 2017 – příprava a koordinace nové stálé expozice Muzea Karlovy Vary

Projekty

 • Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – projekt: Učíme se v muzeu, Reg. č. projektu: CZ 1.07/1.1.18/03.0006; realizace: 10/2013 až 12/2014 (koordinátor a spoluautor)

Vybraná bibliografie

Odborné články

Matějů J. & Matějů K. 2017: Přehled poznatků o prostorové aktivitě a možnostech překonávání dopravních komunikací losa (Alces alces) a jelena lesního (Cervus elaphus) (Artiodactyla: Cervidae). Lynx n. s., 48: 125-154. PDF

Matějů J., Říčanová Š, Poláková S., Ambros M., Kala B., Matějů K., Kratochvíl L. 2012: Method of releasing and number of animals are determinants for the success of European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) reintroductions. European Journal of Wildlife Research, pp. 1–10, doi:10.1007/s10344-011-0597-8. PDF

Matějů J., Říčanová Š., Ambros M., Kala B., Hapl E., Matějů K. 2010: Reintroductions of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Central Europe (Rodentia: Sciuridae) Lynx, n. s., 41: 175–191. PDF

Matějů K., Matějů J., Bušek O., Řepa P., Jäger D. 2009: Přehled výskytu sov (Strigiformes) v Karlovarském kraji. Sborník muzea Karlovarského kraje, 17: 203–227. PDF


Popularizační články

Matějů K. 2018: Piják lužní v Karlovarském kraji. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2018 (1): 31-35. PDF
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin