CZ | DE | EN

Mgr. Jan Nedvěd

Kurátor sbírek:

  • numismatika
  • typáře
  • cín

Odborná činnost:

  • dějiny 20. století a soudobá historie Karlovarska regionu
  • novodobé dějiny - Období první světové války, fašismus, komunismus, nacismus; koncentrační, zajatecké a pracovní tábory; léta 1968 a 1989 v Karlových Varech, poválečné uspořádání a 40. - 90. léta na Karlovarsku

Redakční rady a odborné organizace

  • Člen redakční rady Sborníku muzea Karlovarského kraje

Výstavy:

2014 – První světová válka, spoluautorská výstava s L. Svobodou

2010 – Druhá světová válka, spoluautorská výstava s L. Svobodou

2010 – Československé legie, autorská výstava

2009 – Cesta ke svobodě. Listopad 1989 v Karlových Varech, autorská výstava

2009 – Karlovarské katastrofy, spoluautorská výstava s J. Klsákem a L. Svobodou

Publikace:

Nedvěd J. 2009: Cesta ke svobodě. Revoluční listopad 1989 v Karlových Varech. Krajské Muzeum Karlovy Vary, 83 pp.

Burachovič S., Nedvěd J. 2011: Karlovarské kalendárium.  Muzeum Karlovy Vary, 164 pp.

Odborné články:

Nedvěd, Jan 2016: Spisovatel Ernst Sommer. XXV. Historický seminář Karla Nejdla, p. 12 – 19. 1

Nedvěd J. 2014: Ondřej Sekora a jeho kulturní patronát nad okresem Sokolov. Sokolovsko 2: 2–4.

Nedvěd J. 2013: Okresní konference KSČ v Karlových Varech 16. – 18. 3. 1968. Sborník muzea Karlovarského kraje 21: 99–116. 2

Nedvěd J. 2012: Dvojí osvobození Sudet 1938 a 1945. XXI. Historický seminář Karla Nejdla, p. 82–84. 3

Nedvěd J. 2011: Karlovy Vary v 90. letech 20. století – vybrané reflexe dobového tisku. XX. Historický seminář Karla Nejdla, p. 33–36. 4

Nedvěd J. 2011: Kulturně-historický vývoj území In: Klouda L.: CHKO Slavkovský les. Preventivní hodnocení krajinného rázu území. Praha 2011, s. A7 – A9.

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin