CZ | DE | EN

Ing. Lenka Zubačová

Kurátor sbírek:

  • textil
  • národopis
  • sklo, porcelán, keramika

Odborná činnost:

  • lidový oděv severozápadního Krušnohoří
  • paličkovaná krajka v Krušnohoří

Odborné organizace

  • Člen sekce Skupina textil při Asociaci muzeí a galerií
  • Člen Krajské sekce Asociace muzeí a galerií

Vybrané výstavy a další projekty

Výstavy

2012 – spoluautorská výstava Symfonie kabelek

2010 – autorská výstava 3000 let knižní kultury

2009 – spoluautorská výstava Lidové umění západních Čech

2007 – autorská výstava Krušnohorská paličkovaná krajka

Projekty

2012 – 2017 –  ideový záměr, řízení přípravy a realizace nové stálé expozice Muzea Karlovy Vary

Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – projekt: Učíme se v muzeu, Reg. č. projektu: CZ 1.07/1.1.18/03.0006; realizace: 10/2013 až 12/2014 (vedoucí projektu)

ArchaeoMontan, program: Cíl 3 – Sasko,  číslo projektu: 100099134, realizace: 2012 až 2015

Vybraná bibliografie

Popularizační články

Zubačová L.: Krušnohorská paličkovaná krajka. Krušnohorský luft 12/2012 a 1-2/2013

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin