CZ | DE | EN

Jáchymov – Královská mincovna

Stálá expozice je věnována dějinám města Jáchymova, ukázka nerostného bohatství Krušných hor, dolování stříbra s pohyblivým modelem důlní činnosti, v expozici se rovněž dozvíte o době největšího rozkvětu jáchymovské ražby mincí a renesanční kultury (knihovna latinské školy ze 16. století, ukázky děl přírodovědce Georgia Agricoly, pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna, epitafní obrazy aj.), expozice také popisuje místní průmysl a rozkvět města v éře radonového lázeňství, je k vidění dobová balneoordinace. Krušnohorský národopis přibližuje těžký život v drsných klimatických podmínkách hor. Lze vidět i stálou expozici o táborech politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Součástí prohlídkové trasy je i rozsáhlé podzemí, v části sklepení je umístěno lapidárium s fragmenty portálů a ostění zejména z již neexistujícího domu mincmistra.

Délka prohlídky 90 minut
Česko-německé popisky
Průvodce v NJ pro skupinu s min. počtem 10 osob
V pokladně k dispozici zkrácený průvodce v AJ, RJ

 • Pohled do expozice lázeňství
 • Pohled do expozice hornictví
 • s.Prokop, patron horníků
 • Pohled do expozic hornictví
 • Prubířské pece, v historickém podzemí
 • přednáškový sál s epitafními obrazy ze 16. - 17.st
 • Historické sklepení s lapidáriem
 • Historické sklepení
 • Pohled do expozice geologie a mineralogie
 • Ukázka Jachymovského kancionálu ze 16.st
 • Ukázka rukopisu latinské knihovny
 • Želízka a mlátky, expozice hornictví
 • Dýmník ze 16.st objevený v r.1985
 • Pohled do inscenované lázeňské ordinace
 • Archeologické nálezy z Královské mincovny
 • Archeologické nálezy z Královské mincovny
 • Monogramista AG, Nanebevzetí Krista, epitafní obraz ze Špitálního kostela v Jáchymově, desková malba, 1598
 • Model těžby stříbra v Jáchymově kolem 16.století
 • Pohled do krušnohorská světnice
 • Jáchymovské stříbrné tolary z let 1519-1528
 • Expozice komunist. táborů nucených prací v Jáchymově
 • Slavnostní hornická uniforma
 • figurína pregéře v expozici numismatiky
 • Pohled do expozice národopisu
 • Expozice krušnohorského národopisu
 • Detail z modelu dolovaní
 • Lapidárium s kamen. fragmenty jáchym. domů
 • Pohled do expozice mukl. lágrů
Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin