CZ | DE | EN

Aktuality

24.3.2014 - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Dne 21.3.2014 byla zveřejněna výzva k podání nabídky na zakázku: Stavební projekt úprav objektu pro stálou expozici Muzea Karlovy Vary. Předmětem zakázky malého rozsahu je vypracování kompletní projektové dokumentace stavby, výkon autorského dozoru a provedení souvisejících činností.

Zájemci si mohou celé znění výzvy stáhnout zde:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-projekt-uprav-objektu-pro-stalou-expozici-muzea-karlovy-vary

S dotazy se obracejte na sali@kvmuz.cz nebo 736 754 837.

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 14.4.2014 do 12 hodin.

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči srozuměni nejdéle do 25.4.2014.

Termín realizace zakázky se předpokládá do 15.8.2014.

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin