CZ | DE | EN

Aktuality

11.12.2013 - SDĚLENÍ

Na základě dotazů jednoho z uchazečů o výše uvedenou zakázku "it podpora projektu Učíme se v muzeu" Vám níže zveřejňujeme odpovědi s upřesňujícími informacemi k této zakázce.

Dotazy a odpovědi:

Alternativní řešení v podobě Flash / Flex a aplikací pro mobilní platformy se připouští, avšak v rámci hodnocení technického řešení bude uchazeč znevýhodněn. V okamžiku předání projektu do testovacího provozu však již musí být příslušné aplikace ve správné verzi přístupné přes oficiální distribuční platformy pro dané mobilní operační systémy.

- Zda je možné upravit smlouvu (nebo podepsat dodatek ke smlouvě), který by přesněji specifikoval rozsah licence. Není například možné převést na Objednatele veškerá práva k LMS, jelikož se z podstaty věci nejedná o jednorázový produkt, ale o produkt nabízený více klientům. Prosím Vás o jasné a závazné stanovisko, jelikož v se jedná o zásadní překážku naší účasti ve výběrovém řízení.

Souhlasíme s bezplatným poskytnutím nevýhradní licence v neomezeném rozsahu pro všechny uživatele v rámci tohoto projektu.

- V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na funkčnost všech částí na displeji od rozlišení 640x320, což v praxi znamená, že Dílo bude nepoužitelné na běžných monitorech (například eLearning tvořený pro mobilní telefony musí vypadat úplně jinak než eLearning tvořený pro desktopy a tablety). Jste ochotni ustoupit od tohoto požadavku?

Ano. Tento požadavek jsme přehodnotili a minimální rozlišení, na kterém by měly být všechny části projektu spustitelné, je 1024x600 bodů. Nové znění by tedy bylo takovéto:

Všechny části projektu budou spustitelné na zařízeních vybavených displejem o rozlišení min. 1024x600 a budou ovladatelné pomocí dotyků prstů na zařízeních s displejem o úhlopříčce 7“ a vyšší.

- Je možné upravit ve smlouvě specifikaci Díla s odvoláním na Nabídku uchazeče? V současné době je Dílo specifikováno pouze na základě Zadávací dokumentace, která je však v některých bodech nesplnitelná, případně velmi těžko splnitelná (viz například předcházející bod). Nabídka uchazeče navíc upřesňuje realizaci a proto by dle našeho názoru měla být součástí specifikace Díla.

Nedílnou přílohou SOD je vítězná nabídka, která, jak správně uvádíte, upřesňuje realizaci díla.

- Zda jste ochotni jednat o znění smlouvy s dodavatelem či zda je Vaši podmínkou, že smlouva bude podepsána v současném znění bez možnosti vzájemného jednání. Opět prosím o závazné stanovisko.

Zásadním způsobem není možné SOD měnit (jako je cena, termín, předmět plnění, sankce), změna se připouští formální či je-li věcně argumentována (jako je např. nevýhradní licence apod.)

 

Celá Zadávací dokumentace je ke stžení na odkazu:

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/zadavaciOPVK/ZadavRizOPVK.aspx

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vyletnik.cz - hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety
Kam na výlet Karlovarský kraj