CZ | DE | EN

Aktuality

10.6.2013 - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA uzávěrka 1.7. 2013

Muzeum Karlovy Vary vyhlašuje výběrové řízení na vytvoření technického a výtvarného scénáře architektonicko-výtvarného řešení nové muzejní expozice.

Zájemcům bude poskytnuta zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění. Uchazeči kontaktujte administrátora veřejné zakázky: Mgr. Martin Sali, tel. 736 754 837 nebo sali@kvmuz.cz

Archiv




Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin