CZ | DE | EN

Aktuality

2.8.2010 - Obrovský zájem vzbudila sobotní přednáška astronoma Jiřího Grygara

.... více č t ě t e  v záložce Muzeum Jáchymov  -  a k t u a l i t y

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary
v roce 2017 oslavilo
150 let od založení


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin