CZ | DE | EN

Aktuality

5.12.2011 - Pohár Královské mincovny zná vítěze

Osmý ročník muzejní soutěže O Pohár Královské mincovny zná své vítěze. V první den soutěže soutěžily ve znalostech z historie našeho kraje a orientace v regionu děti ze základních škol, respektive z tercií a kvart víceletých gymnázií, druhý den pak soutěžili studenti středních škol. Každou školu reprezentovali dva soutěžící.

Nejúspěšnější mezi žáky základních škol byly Eliška Vágnerová a Pavlína Jenková, které pro Gymnázium Ostrov získaly první místo. Druhé místo svými znalostmi vybojovali Andrea Strnadová a Petr Bilanin z Prvního českého gymnázia Karlovy Vary a pomyslné bronzové medaile putují díky Nikole Kónyové a Jiřině Mlatečkové do ZŠ M. C. Sklodowské Jáchymov.

Mezi středními školami vyhrála Pohár Královské mincovny Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, kterou reprezentovali Jan Borusík a Ondřej Mrázek. Na druhém místě se ve znalostech historie regionu umístili Tomáš Kothera a Tomáš Dáňa z  Gymnázia Ostrov a na místě třetím skončili Jan Váša a Mikhail Parshakov z Prvního českého gymnázia Karlovy Vary.

Soutěž je značně náročná a žáci základních i středních škol byli dobře připraveni. Za to patří dík jim i jejich pedagogům a všem, kteří se dětem věnovali.

V první části soutěžící písemně odpovídali na otázky, které se týkaly významných míst, měst a památek z Karlovarského kraje. Ve druhé části přiřazovali ke jménům osobností z Karlovarska jejich povolání a dobu, ve které žili. Rovněž bylo jejich úkolem přiřadit k názvům měst z Karlovarska německé názvy. Ve třetí části poznávali z promítaných diapozitivů města a památky Karlovarska, Sokolovska i Chebska. Ve čtvrté části soutěžící určovali, k čemu sloužily předměty, uložené dnes v depozitářích muzea. Během vyhodnocování výsledků si zájemci prohlédli stálou expozici muzea v Královské mincovně.

Po vyhodnocení odpovědí převzali všichni soutěžící čestná uznání s historickou pečetí města Jáchymova a publikace Muzea Karlovy Vary. Obdrželi také volné vstupenky na rok 2012 do Muzea Karlovy Vary a jeho poboček v Jáchymově, Nejdku, Horní Blatné a ve Žluticích. Vítězové umístění na 1. místě získali pohár Královské mincovny a spolu s druhým a třetím družstvem diplomy a knihy věnované Muzeem Karlovy Vary a Krajským úřadem Karlovarského kraje.

Soutěž, kterou pořádá Muzeum Karlovy Vary za podpory Karlovarského kraje, si klade za cíl podnítit zájem dětí o historický vývoj regionu Karlovarska i města, ve kterém žijí, o četné památky a zajímavosti.
Celkové výsledky:
Základní školy
1. Gymnázium Ostrov
Eliška Vágnerová, Pavlína Jenková 9. ročník
2. První české gymnázium K. Vary
Andrea Strnadová, Petr Bilanin V3B
3. ZŠ M. C. Sklodowské Jáchymov
Nikola Kónyová, Jiřina Mlatečková, 9. ročník
4. Gymnázium a OA Chodov
Kristýna Antalová, Věra Bláhová 8. ročník
5 - 6. ZŠ J. V. Myslbeka Ostrov
Eva Smrčková, Kateřina Matějková 8. B
5 - 6. ZŠ Konečná K. Vary
František Gerát, František Konopa 9. A
7. ZŠ a ZUŠ Šmeralova K. Vary
Dominika Bělecká 9. A, Neven Moskovič 9. B
8. ZŠ Truhlářská K. Vary
Eliška Boudová, Karel Hudec 9. A
9. ZŠ J. A. Komenského, Kollárova K. Vary
Jana Chmelíková, Kristýna Veletová 9. A
10. ZŠ Májová Ostrov
Tomáš Martínek, Anna Nguyenová 7. B
1. Gymnázium Ostrov
Eliška Vágnerová, Pavlína Jenková 9. ročník
2. První české gymnázium K. Vary
Andrea Strnadová, Petr Bilanin V3B
3. ZŠ M. C. Sklodowské Jáchymov
Nikola Kónyová, Jiřina Mlatečková, 9. ročník
4. Gymnázium a OA Chodov
Kristýna Antalová, Věra Bláhová 8. ročník
5 - 6. ZŠ J. V. Myslbeka Ostrov
Eva Smrčková, Kateřina Matějková 8. B
5 - 6. ZŠ Konečná K. Vary
František Gerát, František Konopa 9. A
7. ZŠ a ZUŠ Šmeralova K. Vary
Dominika Bělecká 9. A, Neven Moskovič 9. B
8. ZŠ Truhlářská K. Vary
Eliška Boudová, Karel Hudec 9. A
9. ZŠ J. A. Komenského, Kollárova K. Vary
Jana Chmelíková, Kristýna Veletová 9. A
10. ZŠ Májová Ostrov
Tomáš Martínek, Anna Nguyenová 7. B
Střední školy
1. Střední průmyslová škola keramická a sklářská K. Vary
Jan Borusík, Ondřej Mrázek GK2C
2. Gymnázium Ostrov
Tomáš Kothera, Tomáš Dáňa 2. ročník
3. První české gymnázium K. Vary
Jan Váša, Mikhail Parshakov 1. B
4. Střední zdravotnická škola K. Vary
Šárka Brandtlová, Barbora Mariňáková 2. LAS
5. Střední odborná škola logistická Dalovice
Petr Křížek, Artur Movsesjan

 

 

 

Archiv
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin